Med fokus på laks

 

Basert på fakta setter vi fokus på problemene menneskelig aktivitet påfører bestandene.

 
 

Aktuelt


 

Fakta

Les gode artikler om laksens livshistorie og den tilpasningsdyktige ørreten, eller fordyp deg i saker om oppdrettsnæringen og andre menneskeskapte faktorer som går utover de ville bestandene.

 

laksens livshistorie

Laksens liv er som de fleste andre dyrs liv, fylt av utfordringer som innebærer flere alternative veier fram mot det samme målet der rett valg vil gi størst suksess. Målet er å få flest mulig overlevende avkom til neste generasjon. 

Les mer → 

lakselus

Av alle laksens parasitter, er det ingen som har fått så stor oppmerksomhet som Gyro; dels fordi den omtrent utrydder de laksestammene som har fått parasitten innført, men også fordi vi har tatt brutale behandlingsmetoder i bruk for å utrydde Gyro.

Les mer →