Gyrodactylus Salaris

Sterkt forstørret bilde av  Gyrodactylus salaris  på laksefinne. Foto: Tor Atle Mo

Sterkt forstørret bilde av Gyrodactylus salaris på laksefinne.
Foto: Tor Atle Mo

Gyrodactylus salaris ("gyro") er en parasitt som ble introdusert til Norge gjennom innførsel av smittet lakseyngel fra Sverige. Norsk laks har intet naturlig forsvar mot parasitten, som dreper opptil 90-95 % av lakseyngelen i elva. Når gyrosmitte først er etablert, så blir laksebestanden redusert svært kraftig i løpet av få år.

 

Gyro har vært og er en katastrofe for laksen i norske vassdrag. Mange regner fremdeles parasitten som den største trusselen mot norsk villaks. Gyro har blitt påvist i 17 regioner i Norge fordelt på totalt 50 vassdrag. Av disse er 22 friskmeldte i dag,  mens 18 elver er behandlet og under overvåkning. De er derfor ikke friskmeldte ennå. Tre vassdrag er under behandling, mens 7 ikke er behandlet ennå.  

Elvene behandles med plantegiften rotenon. Hensikten er å drepe all fisk som parasitten kan overleve på slik at livsgrunnlaget for gyro forsvinner og parasitten dør ut. Men behandlingen er brutal. TV-bilder av laks og sjøørret som driver døende nedover elvene vekker sterke følelser hos de fleste. I dag brukes også en mer skånsom metode hvor aluminium og syre tilsettes i elveløpene. 

Rotenon er en hestekur som har skapt store kontroverser. Mange mener at hvis laksen bare får tid nok på seg, så vil den på lang sikt kunne utvikle mindre følsomhet for parasitten. Dette er en evolusjonær prosess som ingen vet utfallet av. Antagelig vil det ta svært lang tid. Samtidig er det derimot viktig å hindre spredning til nye vassdrag, noe som ikke kan garanteres så lenge smittede elver finnes. Myndighetene har derfor som naturforvalter besluttet at gyro skal utryddes. Dette betyr i praksis at gyrosmittede elver skal behandles med de alternativer som i dag er tilgjengelige. Behandlingene har vært omfattende og hittil kostet mer enn en halv milliard kroner.