SalmonCamera trenger din hjelp i kampen for villaksen, sjøørreten og sjørøya, slik at disse kommer tilbake.

Vi baserer vårt arbeid på bakgrunn av vitenskapelige fakta, og søker å påvirke slik at disse arters behov i større grad blir tatt hensyn til.

Ved å bli medlem i SalmonCamera bidrar du til vårt arbeid med å rette fokus på at villaks og sjøørret får mulighet til reetablere sin bestandsstyrke.

Hjelp oss å hjelpe villaks og sjøørret. Bli medlem i SalmonCamera

Årskontingent kr. 500,- pr år (kr 250,- for ungdom, studenter og pensjonister) settes inn på kontonummer 15032593299. Fyll ut skjema under.
Velkommen

 
Navn *
Navn