BILDER
 

Våre lesere og media kan gjerne bruke bilder herfra, under forutsetning av at det blir gitt korrekt fotokred. Det gis ikke tilatelse til videresalg av bildene.
Alle bilder skal krediteres slik :  Foto : Fotografens navn
Navn på fotograf som skal krediteres, finnes i filnavnet ved nedlasting.

Bilder kommer. Venter på gode bilder fra oppdrettsanlegg, tatt av oppdretterne selv.