SalmonCamera

Vi er en ideell organisasjon hvor ingen mottar lønn eller kompensasjon. Hver krone vi får inn, går derfor direkte til arbeidet med å redde vill laks, sjøørret og sjørøye.

Organisasjonens øverste myndighet er årsmøtet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars.

 

Formål

SalmonCamera skal rette søkelys på menneskeskapte problemer for villaks, sjøørret og sjørøye.

Målsetning

Målet for SalmonCamera er å få laks-, sjøørret- og sjørøyebestandene tilbake til historisk, naturlig nivå, og at beskatning skjer på en bærekraftig måte som sikrer bestandene, også for etterslekten.

Tiltak

Basert på vitenskapelige fakta skal SalmonCamera informere publikum og være aktiv i samfunnsdebatten, hvor vi setter fokus på vill laksefisk og de problemstillinger menneskelig aktivitet medfører for bestandene.

KONTAKT OSS

Vi vil gjerne høre fra deg! Ta kontakt om du har noe å formidle eller om du lurer på noe. 

 

Styret
• Styreleder Rune Jensen
• Styremedlem Lars Eivind Nielsen
• Styremedlem Bjørn Morten Alstad

Administrasjon
• Daglig leder, Rune Jensen
• Kasserer, Kjell Kroken
• Webansvarlig, pending

Fagråd
• Are Nylund Professor UiB
• Trygve Poppe Professor NMBU
• Arne Skorping Professor UiB
• Asbjørn Vøllestad Professor U

SalmonCamera
Bellevue 4, 5019 Bergen
E-post: post@salmoncamera.com

Rune Jensen
Styreleder/daglig leder
E-post: rune@salmoncamera.com

Lars Eivind Nielsen
Styrmedlem
E-post:

Bjørn Morten Alstad
Styremedlem
E-post: rune@salmoncamera.com