Bilder av laks

Våre lesere og media kan gjerne bruke bilder herfra, under forutsetning av at det blir gitt korrekt fotokred. Navn på fotograf som skal krediteres, finnes i filnavnet ved nedlasting, og skal krediteres slik: Foto: Fotograf

Oppdateringer kommer fortløpende.

Bildene er til nedlastning og videre bruk. Det gis ikke tilatelse til videresalg av bildene. Alle bilder skal krediteres slik :  Foto : Fotografens navn
Last ned bilder her