SalmonCamera trenger din hjelp i kampen for å rette fokus mot menneskeskapte problem for villaksen, sjøørreten og sjørøya, og til å redusere disse problemene.

Vi baserer vårt arbeid på bakgrunn av vitenskapelige fakta, og søker å påvirke slik at disse arters behov i større grad blir tatt hensyn til.

Ved å bli medlem i SalmonCamera kan du bidra til at bestander av vill laksefisk får mulighet til reetablere sin styrke. Du kan også hjelpe ved å donere penger til vårt arbeide.

Medlemskontingent og eventuelle gaver går i sin helhet direkte til saken, da vårt arbeid er frivillig og ulønnet.

Hjelp oss å hjelpe villaks og sjøørret. Bli medlem.


KONTINGENT

Medlemskap i SalmonCamera koster kr. 500,- pr år (kr 250,- for ungdom, studenter og pensjonister) og settes inn på kontonummer 15032593299. Når innbetalingen er registrert vil du bli tildelt medlemsnummer i SalmonCamera.

 
Navn *
Navn