Ørret


For å kunne forstå de problemene og utfordringene villaks, sjøørret og sjørøye står ovenfor, er det nødvendig først å forstå en del grunnleggende biologiske fakta om disse artene. Disse fiskene har komplekse livssykluser både hva gjelder miljø og livsførsel. 

Fra den fødes i elva, vandrer ut i sjøen og til den er tilbake igjen, tilbakelegger den tusenvis av kilometer gjennom fosser og stryk, over åpent hav, i møte med et utall av predatorer fra hegre og yngelspisende ørret til vanlig torsk og spekkhoggere. For ikke å snakke om å unngå en skog av garn, nøter og kroker i alle deler av livet. Fisken som begynner som en beskjeden liten, territoriell fisk med stort behov for gjemmesteder, utvikler seg selv til å bli en effektiv jeger i de frie vannmassene når den forlater elva. Den er født med en enestående evne til å finne fram til de gode oppvekstområdene, akkurat som den med stor presisjon finner veien hjem igjen. I alle disse stadiene utsettes den i dag også av menneskeskapte problemer av forskjellige slag. En god forvaltning av laksefiskene er derfor langt fra enkel, og kunnskap om alle disse periodene i livet til vill laksefisk, er viktig for å forstå de problemene fisken i dag står ovenfor.

Under vil du finne flere artikler om laks, sjøørret og sjørøye. Fra det enkleste mest grunnleggende, skrevet på en lettforståelig måte, til etter hvert de dype og grundige vitenskapelige artikler som tar for seg enkeltelementer for den spesielt interresserte.

SalmonCamera håper med dette å kunne bidra til økt kunnskapsnivå om, og entusiasme rundt vill laksefisk.