Faglig uenighet eller mafiatilstander?

Oppdrettsindustrien hevder at det er faglig uenighet om industriens påvirkning av villaks, sjøørret og kystøkologi. I realiteten består den påståtte uenighet av uenighet mellom forskning og industri, ikke uenighet forskere i mellom.
Men i den andre enden er det en reell faglig uenighet om hvorvidt oppdrettslaks er så sunn som det hevdes. Her er forskerne mer uenige.
Dette kan man danne seg et visst inntrykk av ved å lese Harvest/Morgenbladet sin artikkelserie på temaet norsk oppdrettsindustri på godt og vondt.

Foto: Matt Hayes

Foto: Matt Hayes