"Gamle myter", PFU og en provosert Arne Hjeltnes

Foto: Wikipedia

Foto: Wikipedia

Lyver Arne Hjeltnes, -er han desinformert, eller velger han å bevisst se bort fra allmenn tilgjengelig kunnskap?
Uansett hva som ligger til grunn er det like trist at Hjeltnes, som vandrende reklameplakat for oppdrettsindustrien, kaller PFU for usaklige.

 Programmet "Rå fisk og sylskarpe knivar" fremstår som Norges lengste reklamefilm for laksenæringen, er blant konklusjonene fra Pressens Faglige Utvalg (PFU). 

 

Tirsdag ble TV2 og Arne Hjeltnes felt i PFU. Hjeltnes har flere dobbeltroller, noe det ikke blir opplyst klart nok om, heter det i dommen fra utvalget. Organet mener også at det 45 minutter lange programmet fremstår som "ukritisk videreformidling av PR-stoff". Arne Hjeltnes er ikke enig, og uttaler til DN.no at han er provosert. 

 

Gamle myter eller nye løgner?

SalmonCamera skal ikke ta for seg alle aspekter ved dommen mot TV2 og Hjeltnes, men vi registrerer med en viss grad av overraskelse at den profilerte programlederen og lakseentusiasten ikke ser ut til å vite at lakseoppdrett medfører en rekke uheldige miljøutslipp. DN spør:

 

Hva tenker du om den undersøkende journalistikken om laksenæringen i dag?

"– Jeg er den første til å innrømme at jeg er positiv til laksenæringen. Det er mange stemmer som vil laksenæringen til livs. Men selv synes jeg det er viktigere å fokusere på forskning enn å komme med gamle myter om antibiotika og at oppdrettslaks forsøpler havet."

 

Med tanke på at et oppdrettsanleggene langs kysten slipper ut store mengder smittestoffer, rømt oppdrettslaks, store kjemikalieutslipp og urenset kloakk tilsvarende en befolkning på over 17 millioner mennesker, er dette en uttalelse som viser at Hjeltnes enten ikke vet, eller direkte feilinformerer DNs lesere om hvilken påvirkning lakseoppdrett har på miljøet.

 

Det er alvorlig og bør ikke stå uimotsagt. 

 

Oppdrettsnæringen bruker gjerne antibiotika som eksempel på mytene om omfattende medisinbruk på laks. Der har næringen for en gangs skyld rett, det blir brukt forsvinnende lite antibiotika i norsk lakseproduksjon. Men det er grovt misvisende å referere til sterkt redusert bruk av antibiotika som "bevis" for at industrien er "ren".

 

Det næringen tilsynelatende glemmer å nevne er for eksempel den enorme bruken av svært potente lusemidler de siste årene, -lusemidler som det er vist at har dødelig effekt på annet marint liv i så små konsentrasjoner at forskerne sliter med å måle så lave verdier.  Ingen vet konsekvensene av denne, og ingen vil ta ansvaret. Og like lite synes det å plage Hjeltnes at laks og sjøørret, sammen med andre arter, beviselig blir negativt påvirket til en grad som ligger på grensen til utryddelse. Allerede er naturens reproduksjonsevne svekket så mye at normal høsting ikke lar seg forsvare, og Grunnlovens § 112 derfor er kraftig utfordret.

Men mest av alt stusser SalmonCamera på at oppdrettsindustriens får lov til fortsette sine stadige angrep på alle som påpeker de negative sidene ved lakseoppdrett.
Nå også PFU, som når de er uenige med Hjeltnes og industrien, får passet sitt påskrevet i Hjeltnes sin uttalelse om PFU's seriøsitet:
 
"– Jeg hadde forventet at det var litt mer saklig saksbehandling, og blir provosert av at utvalget mistenkeliggjør våre forklaringer."

Uansett, som vi påpeker i innledningen, er vi i tvil om hva som er riktig. Er det ren løgn eller kunnskapsløshet som ligger til grunn for Hjeltnes sine uttalelser?
Det bør programlederen kunne svare på.

 

Les om medisinbruken her: https://www.nrk.no/mr/xl/ingen-tar-ansvaret-for-miljokonsekvenser.-1.12818808

 

Les DNs sak om PFU-dommen og intervjuet med Arne Hjeltnes her:  https://www.dn.no/etterBors/2017/09/27/1535/Medier/-jeg-hadde-forventet-at-det-var-litt-mer-saklig-saksbehandling