Ikke lengre føre-var prinsippet

Forvaltningen trenger ikke lengre basere sine beslutninger på føre-var prinsippet. For nå foreligger bunnsolide fakta.

 

I en kronikk i Altaposten 17. juni -19, retter SalmonCamera en appell til beslutningstagere om å avslutte gamblingen med Altalaksen.
I april -19 ble det publisert en artikkel i PlosOne om ILA, som viser at det kan brenne et blått lys for laksestammen i bl.a. Altaelva. Data til artikkelen er hentet fra sykdomsundersøkelser på vill laks og sjøørret, SAV-2 prosjektet, som SalmonCamera og Universitetet i Bergen, delfinansiert av Miljødirektoratet, har hatt gående siden 2013.

 

https://www.altaposten.no/incoming/2019/06/17/Hjelp-til-politiske-beslutninger-19278249.ece